Onze kunstgeschiedenis heeft een rijke historie. Door de eeuwen heen hebben zich veel verschillende stromingen ontwikkeld en dit heeft een rijk palet aan diversiteit opgeleverd. Van heel ingetogen en verstilde tot juist zeer expressieve kunst. Van figuratief tot abstract. En dan nog alle verschillende vormen waarin kunststromingen zich uit kunnen: schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur en zoveel meer. Er valt daarom altijd genoeg te ontdekken op dit gebied en het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen die geïnteresseerd zijn in kunstgeschiedenis in feite maar door kunnen blijven lezen. Er valt iedere keer weer een wereld te ontdekken en er valt over iedere kunststroming zo veel te leren. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor lezers, maar ook diverse kenners blijven zich verdiepen en nieuwe zaken ontdekken. Daar willen zij uiteraard graag over schrijven, om zo andere liefhebbers ook op de hoogte te stellen van wat zij ontdekt hebben. Weet je eenmaal wat over kunstgeschiedenis, dan zul je met heel andere ogen naar de wereld om je heen kijken. Kunst is immers overal te vinden, niet alleen in musea, maar ook op straat in bijvoorbeeld architectuur en beelden!

Specialist in uitgaves over kunstgeschiedenis

Met zoveel liefhebbers en kenners op het gebied van kunstgeschiedenis is het niet verwonderlijk dat er verschillende boeken, maar ook tijdschriften worden uitgegeven hierover. Uitgeverij De Muze heeft zich hier echt in gespecialiseerd, je vindt bij hen diverse uitgaves op het gebied van de kunsthistorie. Er wordt daarin niet alleen gekeken naar wat er te zien is op het gebied van kunst en cultuur, welke stromingen er zijn, maar ook naar waarom deze er zijn. Hoe heeft de historie de ontwikkeling van kunststromingen beïnvloedt, om maar eens een interessant punt aan te halen. Sommige specialisten op het gebied van kunstgeschiedenis schrijven hier heel serieus over, zij beschrijven het echt met een wetenschappelijke benadering. Anderen schrijven juist veel speelser, willen op een speelse manier laten zien wat er allemaal te ontdekken valt. En dat is niet het enige verschil, sommige auteurs richten zich echt heel specifiek op een bepaalde stroming en diepen dit tot in het kleinste detail uit, terwijl andere zich meer in de breedte oriënteren en verschillende stromingen tegen elkaar af wille zetten of de invloeden ervan op elkaar willen bestuderen. Zo zijn er dus veel verschillende benaderingen van de kunstgeschiedenis mogelijk en dat vertaalt zich in steeds maar weer nieuwe interessante uitgaves bij Uitgeverij De Muze!

Boeken en tijdschriften

Als je naar het huidige aanbod van deze uitgever kijkt, dan zie je daarin onder meer de volgende titels op het gebied van kunstgeschiedenis staan:

  • Van muzisch spel tot muzisch denken
  • De Stijl en de Muze
  • De Dada-veldtocht

In de eerste titel wordt er door de auteur gekeken naar de ontwikkeling van het creatieve proces van kunstenaars. Hoe ontwikkelt het muzisch denken zich op individueel niveau, maar ook op algemeen niveau? Hoe beïnvloeden historische gebeurtenissen, zoals de opkomst van diverse machines, de stijlen van kunstenaars? In het tijdschrift De Stijl en de Muze wordt er specifiek stil gestaan bij één stijl uit de kunstgeschiedenis, namelijk de stroming De Stijl. Hoe is deze stroming ontstaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld en hoe kwam het tot uiting in diverse kunstvormen? En wat is de invloed hiervan op hedendaagse kunstwerken? Allemaal vragen die in de verschillende uitgaven van dit tijdschrift beantwoord zullen worden. De laatste titel die we hierboven noemden richt zich ook op De Stijl, maar dan op de zogenaamde Dada-veldtochten, een reeks voorstellingen die zeer ontregelend werkten. In dit stripboek ligt de aandacht helemaal bij dit heel specifieke onderdeel van de kunstgeschiedenis!

Lees meer…

Categorieën: Lectuur en Tickets